Expandmenu Shrunk


Условия

Общи Правила и Условия за ползване на сайта за обяви sexypartnior.com

Ползвател – физическо или юридическо лице, подаващо обява в sexypartnior.com
Сайтът за обяви sexypartnior.com предоставя на добросъвестни Ползватели правото да подават обяви за определени срокове от време.
Подавайки обява, Ползвателят се съгласява с Правилата и Условията за ползване на сайта.
Подавайки обява, Ползвателят дава съгласието си неговите персонални данни да се съхраняват в базата данни на сайта за обяви sexypartnior.com, в съответствие със законовите норми.
Правила за съдържанието на обява:

НЕ СЕ ПРИЕМАТ (ПРЕМАХВАТ СЕ) ОБЯВИ:

Които имат противозаконно, противоречащо на моралните норми, оскърбително текстово или графично съдържание.
Които не съответстват или частично не съответстват с конкретния раздел на сайта.
Без точно и детайлно описание на предлаганата стока, услуга, дейност или работа.
Които съдържат телефонен номер, и-мейл адрес, интернет позоваване или други контактни данни в текста на обявата (с изключение на специалните полета) или приложения снимков материал.
В които не са попълнени или са попълнени неправилно задължителните полета.
Които съдържат некоректна или погрешна информация.
С цена или характеристики, различни от упоменатите в обявата.
Със снимки или графика, които не съответстват на конкретното предложение, съдържащо се в текста на обявата.
Които съдържат специални символи, излишни интервали, точки и пр. препинателни знаци, набор на еднакви или безсмислени букви, а също така и текст, който не се отнася към съдържанието на обявата.
Които по какъвто и да е начин нарушават Авторските права и запазени търговски марки.
Публикувани на други езици освен на български или английски, и такива, съдържащи текст на български език, набран чрез транслитерация (латиница).
Които съдържат множество правописни грешки.
Обяви, които са ориентирани към събирането на информация за ползвателите.
За които се получават множество жалби.
Предлагащи стоки и услуги, обект на лицензиране, освен ако обявата не съдържа точна контактна информация за компанията и номера на лиценза на съответния продукт.
Предлагащи тютюневи изделия, алкохол (с изключение на бутиков / колекционерски), прекурсори, медикаменти с контролен режим, опасни вещества, а също така стоки без необходимия сертификат, съответстващ на нормите на EC.
Предлагащи имитационни стоки или стоки с контрабанден произход.
Обяви на Интернет-магазини, в които не е упомената конкретната стока, предмет на обявата.
Обяви за събиране на депозити, такси, плащания и дарения от всякакъв вид.
Обяви, съдържащи телефонни номера с добавена стойност (импулсни) с изключение на рубрика виртуален секс. Обяви в под рубрика виртуален секс – SMS чат обява със SMS към номер с добавена стойност без упомената цена на SMS.
Със снимки или графика, съдържащи логотипове, реклама или идентификатори на други сайтове за обяви.
От други сайтове за обяви.
Прилагане на Правилата:

Администраторите на сайта премахват всички обяви, съдържащи нарушения на Правилата. В случай на груби или повторни нарушения, контактните данни на Ползвателя се поместват в специален Списък на ограниченията за публикуване на обяви. Стойността за публикуването на премахнати платени обяви не се възстановява.
При регламентирано изискване, идентификационните данни и архивът с действията на Ползвателя се предоставят на органите на МВР и съдебните власти в писмен или електронен вид.
Отговорност и ограничение на отговорността:

Ползвателят (подателят на обява) носи пълната материална и друга отговорност за съдържанието на подадената от него обява, както пред сайта за обяви sexypartnior.com, така и пред трети лица, в случаите на нарушаване на правилата на сайта за обяви, на законодателството на Република България, на авторските права и право на собственост, на правата на търговска марка и знак, както и в случаите на причинени имуществени или морални щети и неудобства на трети лица.
Компанията, администраторът, а също и собственикът на сайта за обяви sexypartnior.com, не носят отговорност за съдържанието на обявите, както и евентуални вреди или неудобства, възникнали от работата или недостъпността на сайта.
Промени на Правилата и Условията:

Правилата и Условията за публикуване на сайта за обяви sexypartnior.com могат да бъдат променяни или допълвани и влизат в сила при публикуване в сайта.
Дата: 26.06.2015 г.

ВАЖНО!!!

ПОРАДИ ЗАЧЕСТИЛИТЕ ФЛУД-ОВЕ НА ОБЯВИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ХОРА КОЙТО ПОДДЪРЖАТ ТЕЛЕФОНИ С ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ СЕ ЗАБРАНЯВА:

ПУБЛИКУВАНЕТО НА БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ КОЙТО СА СВЪРЗАНИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН С ТЕЛЕФОН С ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ НОМЕРА ДАЛИ Е ЗА ОБАЖДАНЕ ИЛИ СМС, КАКТО И ОБЯВИ СЪДЪРЖАЩИ СНИМКИ С ПОРНОГРАФСКИ ХАРАКТЕР!

ТЕЗИ ОБЯВИ СА ПОЗВОЛЕНИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ САМО АКО БЪДАТ ПЛАТЕНИ СЪС СТАТУС ВИП ИЛИ ТОП!

 

ВСИЧКИ КОЙТО НЕ СПАЗВАТ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ОБЯВИТЕ КАКТО АКАУНТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПРЕМАХВАНИ И БЛОКИРАНИ!

 

ПРОМЯНАТА Е ПРИЕТА И ВЛИЗА В СИЛА ОТ 29,06,2015 Г.

УСЛОВИЯТА ВАЖАТ ЗА СЛЕДНИТЕ САЙТОВЕ:

www.sextelefoni.com

www.ebalnik.info

www.ebemise.net

www.sexobiavi.info

www.sexypartnior.com

www.topobqvi.com

 

 Comments are closed.